What will you become when you grow up?

Vad ska du bli, när du blir stor?

Jag ska bli pensionär/ingenjör/forskare/läkare/lärare/ventenskapsman/tandläkare/pilot/resenär/brandman.

Jag ska inte bli något.

瑞典语的形容词:

’en’ nouns ’ett’nouns plural nouns
stor stort stora
lång långt långa
vacker vackert vackra
enkel enkelt enkla
instressant intressant intressanta
svart svart svarta
bred brett breda
röd rött röda
ny nytt nya
blå blått blåa
gammal gammalt gamla
liten litet små
bra bra bra
gratis gratis gratis
stackars stackars stackars