Kör rakt fram/till höger/till vänser! Drive straight ahead/to the right/to the left!

从句:

När han har vaknat äter han frukost.

Han äter frukost när han har vaknat.

Om det är vackert väder, promenerar jag.

Jag promenerar om det är vackert väder.

Min syster är äldre än mig/jag. My sister is older than
me.

Studerar du svenska varje dag?

Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte.

Gick du på bio igår?

Ja, det gjorde jag. /Nej, det gjorde jag inte.

Är du från Kina?

Ja, det är jag. /Nej, det är jag inte.

Har du några syskon i Sverige?

Ja, det har jag. /Nej, det har jag inte.

Kan du tala svenska?

Ja, det kan jag. /Nej, det kan jag inte.