Vad ska du/ni använda det stora tältet till? What are you using the big tent for?

Vad ska du/ni använda den elektriska generator till?

Jag ska få/generera elektricitet med den elektriska generatorn.