问天气:Vad är det för väder idag?

好天气、坏天气:Det är fint/vackert/dåligt väder.

有风:Det blåser.

冷、暖、热、温和:Det är kallt/varmt/hett/milt.

下雨:Det regnar.

多云:Det är mulet.

多少度?Hur många grader är det?

天气跟这儿一样:Det är samma värder som här.

早上几点醒:

När
vaknar du på morgon?

Jag vaknar klokan åtta på morgon.

动词第二原则:陈述句中动词永远放在第二的位置。

Peter läser tidningen på bussen varje morgon.

Varje morgon läser Peter tidningen på bussen.

På bussen läser Peter tidningen varje morgon.

Tidningen läser Peter på bussen varje morgon.