Skip to content →

瑞典语学习:Day 6

问月份:

Vad är det för månad idag?

Det är januari/februari/mars/april/maj/juni/juli/augusti/september/oktober/november/december.

问日期:

Vad är det för datum idag?

Det är den 7 juni idag. 可读作Det är den 7 sjätte idag. 即月份可以读作月份的序数词。

问生日:

När är du född?

Vilket
datum är du född?

När fyller du år?

När är din födelsedag?

生日快乐:

Grattis på födelsedagen!

Har den äran på födelsedagen.

昨天是瑞典的国庆节:

Det var Sveriges nationaldag igår.

瑞典语的动词分三类:现在时以ar结尾(a-verb),现在时以er结尾(konsonant-verb),不规则动词(vokalverb)。

a-verb现在时变祈使语气时去掉r,原形也是。

konsonant-verb现在时变祈使语气时去掉er,原形去掉er后加a。

例如:

presens infinitiv imperative

studerar studera studera

arbetar arbeta arbeta

pratar prata prata

stänger stänga stäng

köper köpa köp

bor bo
bo

例子:

Drick inte så mycket!

Köp en glass till mig!

Stäng dörren, tack!

Dansa med mig!

Sov gott!

It’s good/bad/nice to do:

Det är bra/dåligt/trevligt att + imperativ

Det är bra att lyssna på musik.

Det är roligt/kul att läsa svenska.

Det är tråkigt att studera matematik.

Det är intressant att titta på TV.

Jag tycker (inte) om att infinitiv

Jag
gillar/älskar/hatar att infinitiv

Jag tycker inte om att dricka öl.

将来时:

ska + infinitiv = futurum,也可以用现在时代替将来时

他后天干嘛:

Vad ska han göra i övermorgon?

Han ska äta/dricka/springa/titta på TV/läsa/bada/lyssna/laga/spela/simma/åka skidor/öppna/sova/dansa/träffa.

 

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.