Skip to content →

瑞典语学习:Day 11

瑞典语名词的复数形式

SingularPlural
Group 1:  ‘en’ nouns ending with ‘a’replace ‘a’ with ‘or’
en flikaflikor
en kyrkakyrkor
en stjärnastjnärnor
en pennapennor
en mattamattor
en blommablommor
Group 2: ‘en’ nouns not ending with ‘a’append ‘ar’
en vägvägar
en stolstolar
en brobroar
en älgälgar
en tidningtidningar
en pojkepojkar
en systersystrar
en fågelfåglar
en timmetimmar
en cykelcyklar
Group 3: loan words with stress on the last vowelappend ‘er’
en telefontelefoner
en studentstudenter
en kattkatter
en restaurangrestauranger
en fåtöljfåtöljer
irregular words
en bokböcker
en stadstäder
en marknadmarknader
en månadmånader
en lägenhetlägenheter
en vetenskapvetenskaper
en konstnärkonstnärer
en datordatorer
en motormotorer
en släktsläkter
Group 4: ’ett’ nouns ending with a vowelappend ‘n’
ett äppleäpplen
ett pianopianon
ett biträdebiträden
ett paraplyparaplyn
Group 5a: ‘ett’ nouns with same singular and plural forms
ett barnbarn
ett årår
ett hushus
ett bergberg
ett fönsterfönster
ett kortkort
ett skrivbordskrivbord
ett brevbrev
ett äggägg
Group 5b: professionals or other nouns ending with ‘er’
en lärarelärare
en teknikertekniker
en forskareforskare
RULES NOT ALWAYS APPLY
en vänvänner
en gånggånger
en manmän

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.