Skip to content →

瑞典语学习:Day 12

something/some/any:

någon (for ‘en’ nouns), /nån/, inte någon = ingen

något (for ‘ett’ nouns), /nåt/, inte något = inget

några (for plural nouns), /nåra/, inte några = inga

SingularSingular definitePluralPlural definite
Group 1:  ‘en’ nouns ending with ‘a’append ‘n’replace ‘a’ with ‘or’append ’na’
en flikaflikanflikorflikorna
en kyrkakyrkankyrkorkyrkorna
en stjärnastjärnanstjnärnorstjnärnorna
en pennapennanpennorpennorna
en mattamattanmattormattorna
en blommablommanblommorblommorna
Group 2: ‘en’ nouns not ending with ‘a’append ‘en’append ‘ar’append ’na’
en vägvägenvägarvägarna
en stolstolenstolarstolarna
en brobroenbroarbroarna
en älgälgenälgarälgarna
en tidningtidningentidningartidningarna
en pojkepojkenpojkarpojkarna
en systersysternsystrarsystrarna
en fågelfågelenfåglarfåglarna
en timmetimmentimmartimmarna
en cykelcykelencyklarcyklarna
Group 3: loan words with stress on the last vowelappend ‘en’append ‘er’append ’na’
en telefontelefonentelefonertelefonerna
en studentstudentenstudenterstudenterna
en kattkattenkatterkatterna
en restaurangrestaurangenrestaurangerrestaurangerna
en fåtöljfåtöljenfåtöljerfåtöljerna
irregular ’en’ nounsappend ’en’append ’na’
en bokbokenböckerböckerna
en stadstadenstäderstäderna
en marknadmarknadenmarknadermarknaderna
en månadmånadenmånadermånaderna
en lägenhetlägenhetenlägenheterlågenheterna
en vetenskapvetenskapenvetenskapervetenskaperna
en konstnärkonstnärenkonstnärerkonstnärerna
en datordatorndatorerdatorerna
en motormotornmotorermotorerna
en släktsläktensläktersläkterna
Group 4: ’ett’ nouns ending with a vowelappend ‘et’append ‘n’append ‘na’
ett äppleappletäpplenäpplena
ett pianopianotpianonpianona
ett biträdebiträdetbiträdenbitädena
ett paraplyparaplyetparaplynparaplyna
Group 5a: ‘ett’ nouns with same singular and plural forms
ett barnbarnetbarnbarnen
ett åråretåråren
ett hushusethushusen
ett bergbergetbergbergen
ett fönsterfönstretfönsterfönstren
ett kortkortetkortkorten
ett skrivbordskrivbordetskrivbordskrivborden
ett brevbrevetbrevbreven
ett äggäggetäggäggen
Group 5b: professionals or other nouns ending with ‘er’
en lärarelärarenlärarelärarena
en teknikerteknikernteknikerteknikerna
en forskareforskarenforskareforskarena
RULES NOT ALWAYS APPLY
en vänvännenvännervännerna
en gånggångengångergångerna
en manmannenmänmännen

Tack för matten/hjälpen! Thanks for the food/help!

Hur länge/Hur läng tid tar det att åka från X till Y? How long does it take to go from X to Y?

Det tar 45 minuter.

Har du bråttom? Are you in a hurry?

Var inte rädd! Du är bland vänner! Don’t be affraid! You have friends with you!

för att: in order to, to

Jag kom till Sverige för att studera.

Jag åker till stan för att handla.

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.