Skip to content →

瑞典语学习:Day 2

今天学了几个常用问题及对应的回答,瑞典语的数字等。

你是干什么的?

Vad gör du i Sverige?

Jag studerar i Sverige/på KTH.

Jag är en utbytesstudent/masterstudent/forskare/gästforskare.

你在瑞典呆多久?

Hur länge ska du stanna i Sverige?

Jag ska stanna i Sverige i ett år/två år/ett månad/två
månader.

你几岁了?

Hur gammal är du?

Jag är tjugotre/tjutre.

谢谢。Tack.

不用谢,或者给你。Varsågod.

他她说了什么?

Vad sa han/hon?

Han/hon sa ….

That’s all. Det var allt.

Very good. Mycket bra.

休息15分钟。En paus i 15 minuter/en kvart.

他(们)在做什么?Vad gör han/de?

Han/De
sover.

瑞典语中动词不随主语改变拼写。没有teach->teaches这类变化。

瑞典语中的数字:

从一数到十:Räkna från ett til tio.

零 noll

一到十:en/ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

十一到二十:elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo

二十一到二十九:tjugoen/tjugoett/tjuen/tjuett, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, tjugofem, tjugosex, tjugosju, tjugoåtta,
tjugonio

三十到九十:trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio, åttio, nittio

一百:etthundra

一百万:en miljon

十亿:en mijard

Uppsats: Det här är jag!

Hej! Jag heter Daoyuan och jag kommer från Yichang i Kina. Jag är 23 år gammal. Jag har inte en bror eller syster.

Jag talar kinesiska, engelska och lite svenska. Jag studerar kommunikationssystem på Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik på KTH i Kista. Jag
är en masterstudent, men jag är också en utbytesstudent. Jag ska stanna i Sverige i två månader. Jag ska åka till Helsingfors i Finland i augusti.

Jag vaknar klockan tjugo i åtta på morgonen. Jag bor på Hanstagägen i Kista nu. Jag har inte en bil. Jag åker tunnelbana till kursen på hogskolan från måndag til fredag.

 

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.