Skip to content →

瑞典语学习:Day 7

问年龄、价钱、数量、时间长度、频率:

Hur gammal/mycket/många/länge/ofta

Hur dags = När

Hur ofta går du på restaurang?

Jag går på restaurang varje vecka.

表示频率的词,紧跟在动词之后:

ibland: sometimes

alltid: always

aldrig: never

sällen:
seldom

ofta:often

连接词:放在句子末尾

och: and

men: but

eller: or

för: for

så: so

Jag dricker kaffe och (jag) läser tidningen.

Först dricker jag kaffe och sedan läser jag tidningen.

学习两个小时:Jag studerar svenska i två timmar.

早饭喝咖啡:Jag dricker en kop kaffe till frukost.

情态动词:

Ska du bo i Sverige om ett är?

Ska: will,
shall

kan: can, be able to

vill: want to

måste: must, have to

brukar: usually do, be in the habit of doing

får: may, be allowed

behöver: need

bör: ought to, should

Vill du gå på restaurang med mig ikväll?

Ja, tack. Gärna. /Javisst.

Nej, tack. Jag tror inte det. Jag måste arbeta.

Får jag kommer in? May I come in?

Får jag röka här? May I smoke here?

 

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.