Skip to content →

瑞典语学习:Day 8

En trevlig semester

Jag hade en mycket trevlig semester för sex månader sedan. Jag åkte tåg till Kiruna med fyra vänner. Det var kallt och det snöade alltid i Kiruna. Ibland var det -30 grader, men det var fantastikt.

Mina vänner och jag åkte skidor den första dagen.  Det var intressant att åka skidor. Sedan besökte vi Ishotellet. Det var kallt inne i Ishotellet.

Sedan åkte vi till ett läger. Vi fiskade och åkte också skidor. Vi tillbringadetre dagar där, men vi såg inte norrsken.

Den femte dagen åkte vi tåg tillbaka till Stockholm.Det var oförglömligt. Jag vill besöka Kiruna igen.

————————————————————————————————————————————

Får jag följa med (er)? May I come with you?

Vad betyder det? What does it mean?

vår, sommar, höst, vinter: spring,
summer, fall, winter

på våren, på sommaren, på hösten, på vintern

Det finns… There is/are …

Det finns 26 studenter i class.

瑞典语的动词变化:

GrupImperativInfinitivPresensPreteritum
1arbetaarbetaarbetararbetade
1studerastuderastuderarstuderade
2astängstängastängerstängde
2bköpköpaköperköpte
2ckörkörakörkörde
3boboborbodde
4hahaharhadehave
4görgöragörgjordemake,do
4sägsagasagersa(de)say
4väljväljaväljervaldechoose
4gårgickgo
4fårfickget
4ståståstarstodstand
4dördogdie
4sesesersågsee
4bebeberbadask, pray
4gegegergavgive
4tatatartogtake
4varvaraärvarbe
4blibliblirblevbe
4drickdrickadrickerdrackdrink
4sittsittasittersattsit
4springspringaspringersprangrun
4finnsfinnasfinnsfannsbe
4skrivskrivaskriverskrevwrite
4skinskinaskinerskenshine
4hållhållahållerhöllhold
4ätätaäteråteat
4komkommakommerkomcome
4sovsovasoversovsleep
4liggliggaliggerlåglie
4kunnakankundecan
4viljavillvillewant to
4måstemåstemust
4fårfickmay, be allowed to


Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.