Skip to content →

瑞典语学习:Day 8

En trevlig semester

Jag hade en mycket trevlig semester för sex månader sedan. Jag åkte tåg till Kiruna med fyra vänner. Det var kallt och det snöade alltid i Kiruna. Ibland var det -30 grader, men det var fantastikt.

Mina vänner och jag åkte skidor den första dagen.  Det var intressant att åka skidor. Sedan besökte vi Ishotellet. Det var kallt inne i Ishotellet.

Sedan åkte vi till ett läger. Vi fiskade och åkte också skidor. Vi tillbringadetre dagar där, men vi såg inte norrsken.

Den femte dagen åkte vi tåg tillbaka till Stockholm.Det var oförglömligt. Jag vill besöka Kiruna igen.

————————————————————————————————————————————

Får jag följa med (er)? May I come with you?

Vad betyder det? What does it mean?

vår, sommar, höst, vinter: spring,
summer, fall, winter

på våren, på sommaren, på hösten, på vintern

Det finns… There is/are …

Det finns 26 studenter i class.

瑞典语的动词变化:

Grup Imperativ Infinitiv Presens Preteritum
1 arbeta arbeta arbetar arbetade
1 studera studera studerar studerade
2a stäng stänga stänger stängde
2b köp köpa köper köpte
2c kör köra kör körde
3 bo bo bor bodde
4 ha ha har hade have
4 gör göra gör gjorde make,do
4 säg saga sager sa(de) say
4 välj välja väljer valde choose
4 går gick go
4 får fick get
4 stå stå star stod stand
4 dör dog die
4 se se ser såg see
4 be be ber bad ask, pray
4 ge ge ger gav give
4 ta ta tar tog take
4 var vara är var be
4 bli bli blir blev be
4 drick dricka dricker drack drink
4 sitt sitta sitter satt sit
4 spring springa springer sprang run
4 finns finnas finns fanns be
4 skriv skriva skriver skrev write
4 skin skina skiner sken shine
4 håll hålla håller höll hold
4 ät äta äter åt eat
4 kom komma kommer kom come
4 sov sova sover sov sleep
4 ligg ligga ligger låg lie
4 kunna kan kunde can
4 vilja vill ville want to
4 måste måste must
4 får fick may, be allowed to


Published in Svenska

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.